Pretraga za:

Ethernet umrežavanje je veoma jeftino, ali za veće mreže zahtijeva dodatne uređaje i kablove. Za umrežavanje dva računara u ethernetu je potreban samo jedan, ali prilagođeni Cat-5 kabel (crossover) koji će direktno spojiti dva računara koji sadrže mrežne kartice.

Za veće mreže su nam potrebni Hub ili Switch, pomoću kojih možemo stalno nadograđivati mrežu sa više računara. Pomoću switchewa omogućen je full-duplex mod Ethernet mreža, što znači da više korisnika odjednom može slati ili primati podatke. Brzina Ethernet mreža je obično 100Mbps, iako postoje i mrežne kartice koje mogu prenositi samo 10 megabita u sekundi, ali se one polako zamjenjuju, čak i sa najnovijim standardom koji ima brzinu od 1 Gigabita u sekundi (Gigabit Ethernet). Ethernet se koristi u LAN mrežama kojima je potrebna velika brzina prijenosa podataka. Uz pomoć switcheva, hubova, routera i modema moguće je napraviti veoma funkcionalne mreže gdje bi svi korisnici imali pristup internetu. Najveća mana Ethernet mreža leži u relativnoj geografskoj ograničenosti, a najveći razlog je ograničenje jednog kabela koji obično ne prelazi dužinu od 100 m.