Šta je potrebno za video nadzor ???

Najčešće postavljano pitanje je – šta je potrebno za video nadzor ???

Na žalost ne postoji lak odgovor na to pitanje, mnogo toga može da utiče na to koja vrsta kamera, dvr uređaja itd je potrebna.

U ovom tekstu će biti opisano šta su osnovne komponente za video nadzor i kako ih pravilno povezati da bi sistem za video nadzor radio pravilno.

Za početak je potreban DVR uređaj (na njega se povezuju kamere) a sam uređaj se povezuje na ruter da bi omogućili daljinsko praćenje kamera (P2P) i na monitor ili TV za lokalno nadgledanje kamera…

Uz DVR nam je potreban i HDD (hard disk koji služi za snimanje podataka sa kamera i kasnije reprodukovanje događaja koji su se desili) veličina HDD-a zavisi od veličine sistema za video nadzor tj. od broja kamera u sistemu. Što je HDD većeg kapaciteta snimci sa kamera će moći duže da se čuvaju na njemu. Osim broja kamera u sistemu na količinu podataka koja se upisuje na HDD utiče i rezolucija kamera, što je rezolucija veća sam snimak će biti kvalitetniji i samim tim i veći.