Dužina kabla u odnosu na tehnologiju

duzina kabla