Kako izabrati DVR

Izbor pravog snimača
Svaka od navedenih tehnologija sa sobom donosi i svoje uređaje za snimanje. Prilikom kreiranja svog sistema za video nadzor potrebno je da uskladite
tehnologije koje želite koristiti i na osnovu toga odaberete uređaj za snimanje koji zadovoljava Vaše potrebe. U sledećoj tabeli su prikazane neke od
kombinacija koje su Vam na raspolaganju.

izbor dvr-a